Cas'Hereu

Ca S'Hereu ten a orixe no século XIII. Está coidadosamente conservada. É un pracer do auténtico, e lugar ideal para estar coa familia e cos amigos.

Galerías

© Devaio, 2006 Ca S'Hereu - Elisa Servera, 1 - SON SERVERA - Mallorca - España -cashereu@d-hotels.es